7, డిసెంబర్ 2010, మంగళవారం

ఉసురు -భండారు శ్రీనివాసరావు

ఉసురు

చలి వొంటిని చుట్టినట్టు పట్టె పాడు ముసురు

పొయ్యి తడిసె కట్టె బిగిసె ఎట్ట కాగు ఎసరు

కలిగినింట గాసువంట లేదుకదా తంటా

వానయినా వొగ్గయినా పేదోడికే గుబులు

కడుపు చల్ల కదలకుండ

ఏసీల్లో టీవీలతో

గడిపెటోనికేముంటది

కడుపులోన దిగులు

-భండారు శ్రీనివాసరావు (07-12-2010)

కామెంట్‌లు లేవు: