12, డిసెంబర్ 2020, శనివారం

సిద్దిపేటలో విమానాశ్రయం ఊహకందని విషయం: Political Analyst Bhandaru Sriniva...

1 కామెంట్‌:

Zilebi చెప్పారు...ఢాం ఢూం ఢుష్ అంటూ లేకుండా ఇంత చప్పగా వుందేమిటండీ బాబు ఈ చర్చ ? ఇది చర్చేనంటారా ? !!!!

అబ్బే అర్నాబ్ స్క్రీన్ గోల కదా చర్చంటేను!జిలేబి