24, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

మమ్మీ మమ్మీ

మమ్మీ మమ్మీ10 జన్ పద్  రాణివాసంలో ఈ మధ్యాహ్నం జరిగిన ఒక సమావేశం  వివరాలు. 

వెన్యూ : రాణిగారి ప్రైవేటు సమావేశ మందిరం 

హాజరైనవారు : రాణిగారు, యువరాజు రాహుల్ బాబా , అహమద్  పటేల్  

రాహుల్ బాబా : ఏడుపు గొంతుతో, గెడ్డం నిమురుకుంటూ :.... మమ్మీ మమ్మీ ....... 
రాణి : ఏమి అయ్యింది చిన్నా 

రాహుల్ బాబా : నాకు బోర్ గా ఉంది , పెద్ద పాత్ర ( బిగ్గర్ రోల్) కావాలి. 

రాణి : వావ్ నీకు పెద్ద రోల్ కావాలా? 

రాహుల్ బాబా : (కళ్ళు మెరుస్తుండగా) ఎస్ మమ్మీ .... 

రాణి : లెట్ మీ గెస్!  పెద్ద పాత్ర అంటే - పార్లమెంట్ కు  నీ లంచ్ బాక్స్ నువ్వే సర్దుకు వెళ్లి మమ్మీ తో షేర్ చేసుకోకుండా నువ్వే తినేస్తావా? 

రాహుల్ బాబా : అవును మమ్మీ! అది ఒక్కటే కాదు మమ్మీ- 

రాణి : మరి నీ తెల్లకుర్తా పైజామా మమ్మీ  సెలెక్ట్ చెయ్యవద్దు , నువ్వే సెలెక్ట్ చేసుకుంటావా 

రాహుల్ బాబా : ఎస్ మమ్మీ,  కాని  అది ఒక్కటే కాదు 

రాణి : మరి పెద్దలకు మాత్రమే సినిమాలు చూస్తావా 

రాహుల్ బాబా : (ఆనందం పట్టలేక ఎగురుతూ ) ఎస్ మమ్మీ  

రాణి : నెలకు ఒక్క సారే చూడాలి, ప్రతిసారి నేను వచ్చి నీ కళ్ళు ముయ్యడం కష్టం కదా 

రాహుల్ : (ఏడుపు గొంతుతో) సరే మమ్మీ, అది కాదు మమ్మీ... 

రాణి : పార్లమెంట్ లో మల్ళీ  స్పీచి ఇస్తావా, ప్రణబ్ అంకుల్ కూడా లేడు స్పీచి రాసి ఇయ్యడానికి 

రాహుల్ : (పెద్ద గొంతుతో వా, వా వా అని ఏడుపు....) 

రాణి : మరి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కావాలా 

రాహుల్ బాబా : ఎస్ మమ్మీ.....  

రాణి : సరే నేను సెలెక్ట్ చేసి పెడతాలే.

రాహుల్ : ( మళ్ళీ  ఏడుపు ) 

రాణిగారు  (చిరాకుగా) ఇంకా ఏం కావాలెహే.... 

రాహుల్ : నేను ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తా మమ్మీ ..... 

రాణి : పటేల్ గారు, వీడికి పెడిగ్రీ బిస్కట్ పాకెట్ ఇవ్వండి, తల తినకుండా ఉంటాడు.

(ఇంటర్నెట్ లో సంచరిస్తున్న ఓ కధనానికి తెలుగు అనువాదం) 

కామెంట్‌లు లేవు: