14, మే 2016, శనివారం

అదే కదా! ఆలోచిస్తున్నా!


“ప్రమోషన్ రాగానే కంచి పట్టు చీరె కొనిపెడతామన్నారు. రెండేళ్ళయింది. అది ఒట్టి మాటేనా?”
“భలేదానివే. దాని విషయమే కదా నేను ఇన్నాళ్ళుగా ఆలోచిస్తోంది. కాకపోతే ఒక సంగతి చెప్పాలి. చీరెదేముంది, ఈరోజు కడతావు, కలరు మాసిపొతే రేపు బయట పడేస్తావు. అదే నెక్లెసు కొన్నాననుకో. నాలుగు కాలాలపాటు వుంటుంది. నీకూ నలుగుర్లో గొప్పగా వుంటుంది. ఏమంటావ్!”

3 కామెంట్‌లు:

Zilebi చెప్పారు...
చీర నడిగె రమణి, పతియు
గారము జేసెను జిలేబి కందము నెక్లెస్ !
సారము తెలియక మంగళ
హారము తెచ్చునను కొనుచు ఆశ పడెనుగా !

విన్నకోట నరసింహా రావు చెప్పారు...

దీన్నే తన గొయ్యి తనే తవ్వుకోవడం అంటారు :) 😀

vahini చెప్పారు...

గొప్పే అందుకే మిగమెతుకు లేదు మీసాలకి సంపెగ నూనే అన్నాట్టెవడో, బోడి చీర కొనలేరు కానీ నగలు చేయిస్తారూ...నమ్మే మాటే... అదంతా మరిపించడానికి ఈ కబుర్లన్నీ నానిగాడికి చెప్పండి నాక్కాదు అన్లేదా ఆవిడ మరి.....