30, మే 2016, సోమవారం

ఇదో తుత్తి


567890
అక్షరాల్లో అయిదు లక్షల అరవై ఏడువేల ఎనిమిది వందల తొంభయ్.
5 6 7 8 9 0 వరసగా వచ్చాయి కాబట్టి, అదీ నేటికి దాటిన నా ఈ బ్లాగు విజిటర్ల సంఖ్య కాబట్టి.

అదో తుత్తి!

కామెంట్‌లు లేవు: