27, మే 2016, శుక్రవారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన ........3

కాలం - ఖర్మం 

"కాలం కలిసొస్తే మనం మాట తూలినా జనం తేలిగ్గా తీసుకుంటారు. అదే టైం బాగా లేకపోతె జోకు వేసినా అది మేకై కూర్చుంటుంది."


NOTE: COURTESY IMAGE OWNER

కామెంట్‌లు లేవు: