5, మే 2016, గురువారం

నిర్వచనోత్తర రామాయణం


సదస్సు
ఒకడి మనస్సులో వున్న అయోమయాన్ని
హాజరయిన అందరికీ, పెంచి మరీ  పంచే వేదిక 
రాజీ
వున్న ఒక్కకేకునూ అందరికీ పంచి, ప్రతి ఒక్కరూ తమకే పెద్ద ముక్క దొరికిందని సంతోషపడేలా
చేయడం.
కన్నీరు
ఆడదాని కంట్లో నుంచి వచ్చే ఆ కన్నీటి వేగం ముందు ఎంతటి బలవంతుడయిన  మగవాడయినా నీరు కారిపోక తప్పదు అని నిరూపించే ప్రబల శక్తి
నిఘంటువు
వివాహం కన్నా విడాకులు అనే పదం ముందు కనపడే పుస్తకం
గోష్టి
ఒకరి మాట మరొకరు వినిపించుకోకుండా ఆఖర్న ఒకరితో ఒకరు విభేదించే మహత్తర కార్యక్రమం.
గొప్ప పుస్తకం
అందరూ మెచ్చుకునేది, ఎవరూ చదవందీ.
చిరునవ్వు
పైకి మెలికలాగా కనిపించినా, వంకర తిరిగినవాటిని కూడా సాపు చేయగల అద్భుత సాధనం
ఆఫీసు
ఇంట్లో పడ్డ శ్రమ అంతా మర్చిపోయి బడలిక తీర్చుకునే ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశం
ఆవులింత
భార్య ముందు నోరు తెరవడానికి మగవాడికి దొరికే అరుదైన అవకాశం
ఎట్సెట్రా
ఏవీ తెలియకపోయినా అన్నీ తెలిసినట్టు బుకాయించే పదం
కమిటీ
విడివిడిగా  ఎవరికి వారు ఏమీ చేయలేని మనుషులందరూ ఒక చోట కలిసి ఏమీ చేయలేమని కలిసికట్టుగా తీర్మానించే  సంఘం
అనుభవం
తాము చేసే పొరబాట్లకు  మనుషులు పెట్టుకున్న  ముద్దుపేరు 


NOTE : COURTESY IMAGE OWNER  


కామెంట్‌లు లేవు: