27, మే 2016, శుక్రవారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన ........1


శబ్దము – కాలము"పిల్లలు ఇరవై ఏళ్ళ వయస్సులో వున్నప్పుడు వారి  తలితండ్రులు ‘ఇలా వుండండి, అలా మెలగండి’ అని ఎన్నో సుద్దులు నూరిపోస్తారు.  ఆ మాటలు  చెవుల్లో దూరి వారి  మెదళ్ళకు ఎక్కేసరికి  నలభయ్ దాటుతాయి."

NOTE: COURTESY IMAGE OWNER 

కామెంట్‌లు లేవు: