3, మే 2016, మంగళవారం

అమెరికా - విహంగవీక్షణం

యు యస్ ఏ లోని కొన్ని ముఖ్యమైన దర్శనీయ స్థలాలను విహంగవీక్షణంగా ఐదు నిముషాల్లోనే చూపిస్తుంది ఈ విడియో. కింది లంకె మీద నొక్కి ఆ చిత్రమేమిటో మీరూ చూడండి.
కామెంట్‌లు లేవు: