7, మే 2016, శనివారం

మహా మాయ

పొద్దున్న ఆరుగంటలు.
మంచం మీద నుంచి లేవాలంటే బద్ధకం. నిద్ర కళ్ళ అంచుల్లోనే వుంటుంది. ఓ అయిదే అయిదు  నిమిషాలు కళ్ళుమూసుకుని తెరిస్తే చాలు అదేమి  చిత్రమో! గడియారంలో టైం ఏడు గంటలు చూపెడుతుంటుంది.
సరే!  పడుతూ లేస్తూ  ఆఫీసుకు వెడతాం. ఆ కబుర్లూ ఈ కబుర్లూ చెప్పుకుని సీటులోకి చేరేసరికి సమయం పన్నెండు. ఈలోగా ఎక్కడలేని నిద్ర తన్నుకుంటూ, ముంచుకుంటూ వస్తుంది. పాపం, దాన్నికాదని యెలా!  మన ఆఫీసే కదా అనుకుంటూ,   అలా  అయిదంటే  అయిదే నిమిషాలు కళ్ళుమూసుకుంటాం. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే   గడియారంలో   టైం మాత్రం నత్త నడక నడుస్తూ వుంటుంది.
ఇంట్లో ఆ గడియారం ఉరుకులేమిటో తెలియదు. ఆఫీసులో ఈ  గడియారం తాబేలు నడకలేమిటో అర్ధం కాదు. 
అంతా మాయ. మహా మాయ.NOTE: COURTESY IMAGE OWNER  

కామెంట్‌లు లేవు: