27, మే 2016, శుక్రవారం

వినదగునెవ్వరు చెప్పిన ........ 2


అనవసరం


"రహదారి బాగుంటే గమ్యం గురించిన చింత అనవసరం. గమ్యం గొప్పది అయితే దారి ఎలా వుందన్న ఆలోచన అసలే అనవసరం."


NOTE: COURTESY IMAGE OWNER

కామెంట్‌లు లేవు: