13, జూన్ 2021, ఆదివారం

తవ్వకాల్లో దొరికింది


2018లో జరిగిన   ట్రంప్, కిం శిఖరాగ్రసమావేశంపై నా తెలుగు పాపులర్ టీవీ ఛానల్ లో సమీక్ష: (నా పేరు పక్క 'తోక' నేను తగిలించుకున్నది కాదు)

Ramakrishna Jagarlamudi, Nirmal Akkaraju and 43 others
12 Comments
1 Share
Share
ON THI

కామెంట్‌లు లేవు: