12, జూన్ 2021, శనివారం

ఎన్టీఆర్ జన్మించి 98ఏళ్లు:

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ఎన్ టీ ఆర్ గారికి హైదరాబాదులో బుద్ధుని శిలావిగ్రహం లేక్ లో పెట్టాలనే ఐడియా ఎలా వచ్చింది ? దీని‌ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలియచేయండి