15, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

ఏపీ రాజకీయ చిత్రం – భండారు శ్రీనివాసరావు

 

“ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాజకీయ విభజనపై మీ అభిప్రాయం?’

‘అచట జనములు పలు తెరగులు.
‘ చంద్రబాబుపై అభిమానంతో జగన్ ని ద్వేషించేవాళ్లు, జగన్ పై కోపంతో బాబును ప్రేమించేవాళ్లు, జగన్ పై అభిమానంతో బాబును విమర్సించేవాళ్ళు, బాబు అంటే గిట్టకపోయినా జగన్ పై ద్వేషంతో బాబుని అభిమానించేవాళ్ళు, జగన్ అంటే పడకపోయినా బాబుపై ద్వేషంతో జగన్ ని అభిమానించేవాళ్ళు, సోనియాపై కోపంతో మోడీని అభిమానించేవాళ్ళు, మోడీపై అభిమానంతో సోనియాను ద్వేషించేవాళ్లు, మోడీపై ప్రేమ లేకపోయనా సోనియా కారణంగా ఆయన్ని అభిమానించేవాళ్ళు, సోనియాపై అభిమానం లేకపోయినా మోడీ కారణంగా ఆమెని అభిమానించేవాళ్ళు, మోడీ మీద ప్రేమ లేకపోయినా పవన్ కారణంగా ఆయన్ని సమర్ధించేవాళ్ళు, పవన్ పొడ గిట్టకపోయినా మోడీ కారణంగా ఆయనకు మద్దతు పలికేవాళ్ళు, ఇలా...ఇంకా...’

‘వద్దు, వద్దు, ఇప్పటికే తల నాలుగు టీవీ చర్చలు చూసినట్టుగా వాచిపోయింది.’ (15-04-2021)

కామెంట్‌లు లేవు: