12, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

Bandaru Srinivasarao Sensational Comments On AP 3 Capitals || Bandaru Sr...
వంటింట్లో 'పంచదార' అని రాసివున్న సీసాలో పంచదారే వుండాలని రూలేమీ లేదు. ఉప్పు అని కూడా ఉండవచ్చు. అలాంటిదే ఈ 'వంట' కూడా! కాకపొతే చక్కెరకు బదులు 'కాలకూట విషం' అని రాసారు. హెడ్డింగు చూసారు కదా! కాకపొతే లోపల పంచదార మాత్రమే వుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: