25, మే 2021, మంగళవారం

రామజోగి మందు

 కొద్దిసేపటి క్రితం ఆలిండియా రేడియోలో నా సీనియర్ సహచరుడు ఆర్వీవీ కృష్ణారావు గారు ఫోన్ చేశారు. ఆయన మాట్లాడినప్పుడల్లా నాకు రాసుకోవడానికి ముడి సరుకు లభిస్తుంది. ఆయన ఫేస్ బుక్ లో లేరు. అమెరికాలో వున్న వారి పెద్దమ్మాయి శారద అప్పుడప్పుడూ ఫోన్ చేసి నా పోస్టుల ప్రస్తావన కూడా తెస్తుంటుంది. ఆవిధంగా కృష్ణారావు గారెకి  జ్వాలా దంపతులు కరోనాకు గురై రామనామంతో క్షేమంగా బయట పడడం తెలిసింది.

ఆయనే ఈ రామజోగి మందు గురించి చెప్పారు. భక్త రామదాసు కీర్తనలలో ఇదొకటి.

రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులారా అంటూ రామదాసు పాడిన ఓ కీర్తనలో  రామనామం ఓ మంచి ఔషధం అని పేర్కొన్నట్టు తెలిపారు.

ఫోన్లో మాట్లాడుతూ రాసుకోవడం వల్ల కొన్ని పదాలు తప్పిపోయాయేమో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద భావం బోధపడేలా రాసుకున్న రామదాసు కీర్తన ఇది:

“రామజోగి మందు కొనరే! ఓ జనులారా! రామజోగి మందు కొనరే!

రామజోగి మందు మీరు ప్రేమతో పూజించరయ్య

కామక్రోధముల నెల్ల కడకు పారద్రోలు మందు

రామజోగి మందు కొనరే! ఓ జనులారా!

కాముక కర్మములనెల్ల ఎడబాపే మందు

సాటిలేని జగమునందు స్వామిదాస యోగి మందు  

రామజోగి మందు కొనరే!

భద్రాద్రి యందు తుదకు ముక్తిని పొందించే మందు

రామదాసు సద్భక్తితో కొలిచే మందు

రామజోగి మందు కొనరే! ఓ జనులారా!

ఇదీ కొంచెం అటూఇటుగా రామదాసు గారు పాడిన కీర్తన

రామదాసుగారు చెప్పిన రామజోగి మందు (కరోనా చికిత్స  సమయంలో సతతం రామ రామ అని భజించడం) జ్వాలాకు కరోనా నుండి రక్షణ కవచం మాదిరిగా పనిచేసిందని కృష్ణారావు గారు ఉవాచ.

(25-05-2021)

  

కామెంట్‌లు లేవు: