15, మే 2021, శనివారం

2017 లో ఒక రోజు

 ఇలా కూడా జరుగుతుంది

పన్నెండు గంటలు కొట్టడానికి ఒక్క నిమిషం మాత్రమే వ్యవధి వుంది.

ప్రపంచం అంతా కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం చెప్పడానికి సిద్ధమై వుంది.

నేను రెడీ’ అన్నాడాయన మేనల్లుడితో. మేనమామ అన్నమాటే ఆ పెద్దరికం ఎన్నడూ చూపించేవాడు కాదు. ఒక స్నేహితుడికంటే ఎక్కువ చనువు ఆయనతో.

పిల్లలు అమెరికాలో వుంటారు. న్యూ యియర్ బెల్స్ మోగుతుండగానే వాళ్ళు ఒకరి వెంబడి మరొకరు వీడియో కాల్స్ చేశారు. చేతిలో గ్లాసుతోనే వాళ్ళని గ్రీట్ చేసాడు. కాసేపు మాటలు, ముచ్చట్లు. అన్నీ విస్కీ సిప్ చేస్తూనే. చేస్తూనే కుర్చీలో ఓ పక్కకి ఒరిగిపోయాడు. ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలిసేలోగానే జరగకూడనిది జరిగిపోయింది. పక్క పోర్షన్ లో ఉంటున్న డాక్టర్ వచ్చి చూసి చెప్పిన ఆ సంగతి విని ఇంటిల్లిపాదీ మ్రాన్పడి పోయారు.

అప్పటి దాకా అన్ని కబుర్లు చెప్పిన ఆ మనిషి ఇక లేరు. ‘నేను రెడీ’ అంటే అర్ధం ఇదా!

మొన్న రాత్రి విందు భోజనం సందర్భంలో ఆ మేనల్లుడు చెప్పిన కధనం ఇది.

Yes. Truth is stranger than fiction.

 

కామెంట్‌లు లేవు: