30, మార్చి 2021, మంగళవారం

ఇటువంటివి అవసరమా!


మనమతం హిందూ మతం. దాన్ని గురించి గర్వపడదాం. ఆ మతానికి ఉన్న గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుందాం. కానీ ఇతర మతాలను కించపరిచే హక్కు మనకు లేదు. మన మత గ్రంధాలు, ముఖ్యంగా భగవద్గీత వంటి వాటిని గురించి ఇతర దేశాల వాళ్ళు మంచి మాటలు చెబితే పొంగిపోతాం. ఆ విశాల హృదయం మనకు కూడా వుండాలని ఎప్పుడూ అనుకోం.
ఈ పోస్టు పెట్టిన వ్యక్తి నాకు బాగా కావాల్సిన వాడు. అమెరికాలో ఉన్న పిల్లల దగ్గరికి వెళ్లి వస్తుంటాడు. బహుశా ఇప్పుడు అక్కడే ఉన్నాడని అనుకుంటున్నాను. అక్కడ హిందూ టెంపుల్స్ గురించి, హిందూ దేవతల గురించి అక్కడి ప్రజల నుంచి ఏనాడైనా, ఎప్పుడైనా ఒక ప్రల్లదనపు మాట వినివుంటాడని నేను అనుకోను. ఎందుకంటే నేనూ చాలా సార్లు వెళ్లి వచ్చాను.
మనలో HATREDNESS వుంటే హృదయం విశాలం ఎలా అవుతుంది?
మన మతాన్ని మనం గౌరవించుకుందాం! అది మన ధర్మం.

కామెంట్‌లు లేవు: