19, మార్చి 2021, శుక్రవారం

ప్రమాణ స్వీకార సమయంలో పొరబాట్లు

 The oath of office

I, do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill-will.
‘SOLEMNLY’ ‘ ‘ALLEGIANCE’ ‘SOVEREIGNTY’ ‘INTEGRITY’ ‘CONSCIENTIOUSLY’
ప్రమాణ పత్రంలో పైన పేర్కొన్న పదాలను సరిగా ఉచ్చరించిన మహానాయకులను వేళ్ళమీద లెక్కపెట్టవచ్చు.
అందుకే కాలానుగుణంగా ఈ ప్రమాణ పత్రాలను అతి తేలికయిన పదాలతో మార్పుచేయాల్సిన అవసరం వుంది. వాటిని సరిగా ఉచ్చరించలేదని ఎద్దేవా చేయడం సరికాదు.
మన దేశానికి స్వాతంత్రం ఇచ్చినప్పుడు మన నాయకుల ఆంగ్ల ఉచ్చారణ చూసి ఇంగ్లిష్ వాళ్ళు కూడా ఇలాగే నవ్వుకుని వుంటారేమో!

కామెంట్‌లు లేవు: