14, మార్చి 2021, ఆదివారం

మా ఆవిడ బెస్ట్ ఫ్రెండ్

మాకోసం యాభయ్ ఏళ్ళకు పైగా గాలింపు
1971. అంటే ఇంచుమించు అయిదు దశాబ్దాల కిందటి మాట.
నేనూ మా ఆవిడా పెళ్లి చేసుకున్నాము. అంటే అర్ధం అయింది కదా ప్రేమ వివాహం అని.
ఎవర్ని పెళ్లి చేసుకుందని మా ఆవిడ స్నేహితులకి తగని ఆరాటం. ‘ఎవడే అతగాడు’ అని పాటలు పాడకముందే నా పరిచయం జరిగిపోయింది. అంతే!
మళ్ళీ ఇన్నేళ్ళకి వాళ్ళల్లో ఒక స్నేహితురాలు, మా ఆవిడ మాటల్లో వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్, సీత అనే ఆవిడ వాళ్లాయన్ని వెంటబెట్టుకుని ఇవ్వాళ (14-03-2018) ఇల్లు వెతుక్కుంటూ వచ్చింది.
‘నీ అడ్రసు (చిరునామా కాదు, ఆనుపానులు) పట్టుకోవడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశానో తెలుసా’ అంటూ అవన్నీ చెప్పుకొచ్చింది.
నేనో జర్నలిస్టును అని మాత్రం తెలుసుట. ఎక్కడ పనిచేస్తానో తెలవదు. రేడియోలో నా పేరు విని బెజవాడ రేడియో వాళ్లకు ఫోను చేసింది. వాళ్ళు ‘ఇక్కడ కాదు హైదరాబాదు’ అన్నారు. ఆవిడ పట్టువదలకుండా హైదరాబాదు రేడియోకు చేసింది. ‘ఇక్కడా కాదు ఆయన ప్రస్తుతం మాస్కోలో వున్నాడ’న్నారు. కొన్నాళ్ళు విరామం ఇచ్చి సోషల్ మీడియాను ఆశ్రయించింది. అల్లుడి సహకారంతో నెట్లో గాలించారు. భండారు, బండారు కొంత తికమక పెట్టినా చివరకు పట్టుకున్నారు. ఫేస్ బుక్ లో నెంబరు దొరికింది. అంతే! ఫోన్ చేసి భార్యాభర్తలు నేరుగా ఇంటికి వచ్చేశారు. ఇక మా ఆవిడ సంతోషం చెప్పనక్కర లేదు.పాత ఫోటోలు చూస్తుంటే గుర్తుకొచ్చిన మూడేళ్ల నాటి జ్ఞాపకం.

14 March 2018
Comments
Like
Comment
Share

Co

కామెంట్‌లు లేవు: