27, మార్చి 2021, శనివారం

రాయగలను కానీ చెప్పగలనా? – భండారు శ్రీనివాసరావు

 


కొద్దిసేపటి క్రితం పాశం యాదగిరి ఫోను

‘నువ్వూ నేనూ మీ అన్న రామచంద్రరావుగారు ఒకసారి కలవాలి అంటూ ఆర్డరు వేసాడు.

అప్పుడే కంప్యూటర్ ముందరనుంచి లేచి చేతులు లగుతున్నట్టు అనిపిస్తే వెళ్లి మంచం మీద నడుం వాల్చానో లేదో యాదగిరి ఫోను.

‘అలాగే కలుద్దాం! కానీ నువ్వు దొరికేది ఎట్లా!’

కాళ్ళల్లో బొంగరాలో, చక్రాలో అలాంటివి కట్టుకుని పుట్టాడు యాదగిరి. రెండు కాళ్ళు ఒకచోట పెట్టి గంట కూడా వుండలేడు. అదే అన్నాను.

‘భలేగా చెప్పావే. మీ అన్నయ్య పర్వతాలరావు గారు కూడా అచ్చం ఇలాగే అనేవారు. పొత్తూరి వారయితే ఒక అడుగు ముందుకు వేసి చెప్పేవారు.‘రిపోర్టర్ తిరక్క చెడతాడు, సబ్ ఎడిటర్ తిరిగి చెడతాడుఅని’

‘సరే! ఫేస్  బుక్  లో నువ్వు రాస్తున్నవి  చదువుతుంటే ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అది చెబుదామని ఫోన్ చేశాను. రోజూ ఓ అరగంట ఏదో ఒక ముచ్చట చెప్పు. దాన్ని రికార్డు చేయించే బాధ్యత నాది. ఈ విషయం మాట్లాడడానికే కలుద్దాం అన్నాను ’ అన్నాడు యాదగిరి.

‘సమయం అయిపోతోంది మిత్రమా!’

అందామనుకున్నా. కానీ అనలేదు.

‘సరే!’ అన్నా.

ఆర్డరు వేసింది మిత్రుడు యాదగిరి కదా!

(27-03-2021)

 

కామెంట్‌లు లేవు: