25, మార్చి 2022, శుక్రవారం

మత్తిచ్చే కొలువులు

 

కొన్ని ఉద్యోగాలు ఎంత మత్తుని కలిగిస్తాయి అంటే, అది తప్ప వాళ్ళు మరో కొలువు చేయలేరు అనడానికి నాకు రేడియోలో కొలీగ్ గా వున్న వ్యక్తి  ఒక కధ చెప్పేవారు.

రైల్వే ప్లాట్ ఫాం మీద తిరిగే ఒక కుక్క ప్రమాదవశాత్తు రైలు కింద పడి ఒక కాలు పోగొట్టుకుంటుంది. ఆ తర్వాత కూడా అది ప్లాట్ ఫారం వదిలిపెట్టదు. మూడు కాళ్ళ మీదనే గెంతుకుంటూ అక్కడే తిరుగుతుంటుంది.

జీతాలు ఇవ్వకపోయినా కొందరు ఉద్యోగం వదులుకోకపోవడానికి ఇదొక కారణం అని ఆయన మనసులోని మాట.

ఆయన సరదాకు చెప్పిన మాట. సరదాగానే  తీసుకోండి.

మరొకాయన మరో కారణం చెప్పాడు.

వెనుకటి రోజుల్లో పాల వాడుక అనే పద్దతి వుండేది. పాలవాడు కేన్లలో పాలు ఇంటికే తెచ్చి కొలిచి పోసేవాడు. ఓ నెల సర్దుబాటు కాక డబ్బు ఇవ్వకపోయినా అతడు పాల వాడుక వదిలే వాడు కాదు, కాకపోతే ఆ నష్టం పూడ్చుకోవడానికి పాలల్లో నీళ్ళు కలిపేవాడు. ఉన్నట్టుండి మానేస్తే పాత బాకీ రాదని అతడి భయం. అంచేత వాడుక కొనసాగిస్తూ దాన్ని వాయిదాల పద్దతిలో వసూలు చేసేవాడు.

జీతాలు ఇవ్వకపోయినా ఉద్యోగాలు మానక పోవడానికి ఇదొక కారణం అంటాడు ఆయన.  మానేస్తే జీతం పాత బకాయిలకు నీళ్ళు వదులు కోవాల్సి వస్తుందని భయంట.

కామెంట్‌లు లేవు: