24, ఫిబ్రవరి 2022, గురువారం

విజేత మిగలని యుద్ధం – భండారు శ్రీనివాసరావు

 

 పామును చూసి మనిషి భయపడినట్టే, మనిషిని చూసి పాము కూడా భయపడుతుంది. పాము కాటు వేస్తుందేమో అని మనిషి భయం. మనిషి చేతిలో కర్ర చూసి పాముకు భయం.

అణు బాంబులు ఉన్న దేశాలు తలపడ్డప్పుడు  కూడా ఇదే పరిస్థితి. అణుయుద్ధం అంటూ జరిగితే, పరాజితులు వుండరు, విజేతలు మిగలరు.

వాళ్లకు ఆ భయం ఉన్నంత వరకు ఇక ఎవరికీ ఏ భయం అక్కరలేదు, స్టాక్ మార్కెట్ల పతన భయం తప్ప. సాధారణ మనుషులకు   Bear and Bull గొడవే పట్టదు.

(24-02-2022)

కామెంట్‌లు లేవు: