5, జనవరి 2022, బుధవారం

సభ్యతకు పలుకే గీటురాయి

 మా చిన్నప్పుడు ‘ఏం గురూ’ అనే మాట మా నోట వినబడితే పెద్దవాళ్ళు తొడపాశం పెట్టేవాళ్ళు. ఇప్పటి పిల్లలు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు కూడా అలా పిలుచుకుంటుంటే అది మరీ అంత చెడ్డ మాట కాదేమో అని అనుకోవాల్సి వస్తోంది. తరాలు మారిపోతున్న కొద్దీ మాటల్లో అర్ధం మారి ‘బూతు’ తగ్గి పోతూ వుంటుందేమో మరి.

"కొన్ని పదాలు పలకడం అంటే తగని అసహ్యం. వాటిని అక్షరీకరించడం అంటే మరింత అసహ్యం. కోపాన్ని, ఆగ్రహాన్ని,అసహనాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి సభ్య సమాజంలో అటువంటి  పదాల అవసరం ఉంటుందని అనుకోను. ఆ అవసరమే వస్తే, పర్యాయపదజాలానికి తెలుగు భాష గొడ్డుపోలేదు.

“అయినా కానీ టీవీ చర్చల్లో, ఫేస్ బుక్ రాతల్లో ఇంకా అలాంటి దుష్ట పదాలు అలవోకగా జారిపోతూ వుండడం చూస్తే చాలా బాధ వేస్తుంది”

కామెంట్‌లు లేవు: