1, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

యశస్వి

 

వయస్సులో పదేళ్లు చిన్నవాడు

యశస్సులో ఏడు జన్మలు పెద్దవాడు

సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారి జీవన ప్రస్థానం

మహాప్రస్థానంలో ముగిసిపోయింది.

ఆయన మరణం భౌతికం ఆయన పాట అజరామరంకామెంట్‌లు లేవు: