4, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

ప్రేమా! దోమా! - భండారు శ్రీనివాసరావు


ఒక తరం ప్రేమమీద నమ్మకాలు లేక ప్రేమా! దోమా! అని ఎద్దేవా చేసింది.
మరో తరం ప్రేమారాధనలోనే మునిగి తేలింది. పెళ్ళీ పెటాకులు లేని దేవదాసు జీవితాలతో బతుకులు తెల్లార్చుకుంది.
మళ్ళీ తరం మారింది. ప్రేమలేని పెళ్ళేమిటి? ప్రేమించే పెళ్లి చేసుకుంటాం అంటూ పెళ్ళాడి, ఆ పెళ్లి పెటాకులు చేసుకుని విడాకుల బాట పట్టింది.
మరో తరం వచ్చింది. ఈ తరానికి పెళ్ళిళ్ళ మీదా నమ్మకం లేదు, ప్రేమల మీదా నమ్మకం లేదు. కలిసి వున్నన్నాళ్ళు కలిసి ఉందాం, కుదరనప్పుడు ఎవరి దారి వారిదే అంటూ కొత్తదారులు వెతుక్కుంటోంది.
అలా అని, అన్ని తరాల్లోని వీళ్ళందరూ, తమ తరంలోని ఈ బాపతు వాళ్ళే అయివుంటారని రూలేమీ లేదు.
కాలచక్రం తిరుగుతూ తరాలను తిప్పితే మళ్ళీ పాతతరం భావాలు కొత్త తరంలో చిగురించవచ్చు.
అప్పటిదాకా ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే మంచిది.
పెళ్లికయినా, ప్రేమకయినా పరస్పర విశ్వాసమే పునాది.
ప్రేమకయినా, పెళ్లికయినా ఆ బంధం బలపడడానికి సర్దుబాటు మనస్తత్వం ఒక్కటే ప్రధానం.
తరాలు మారినా ఇది చెరగని సత్యం.


(NOTE: COURTESY IMAGE OWNER)


04-10-2021

కామెంట్‌లు లేవు: