3, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

సీఎస్ ఆర్ నశ్యదాస్యం – భండారు శ్రీనివాసరావు

 

అలనాటి కేరక్టర్ యాక్టర్ సీ.ఎస్.ఆర్. (చిలకలపూడి సీతారామాంజనేయులు) సీఎస్ ఆర్ పూర్వస్మృతులు
అనే పేరుతో ఆత్మకధ రాసుకున్నారు. (విజ్ఞాన దీపిక ప్రచురణలు, జామై ఉస్మానియా, హైదరాబాదు, ముఖ చిత్రం బాపు)
అందులో సి.ఎస్.ఆర్ తన సొంత శైలిలో ఇలా రాసుకున్నారు:
“నశ్యం నా విషయంలో ఒక జాడ్యంగా తయారుకావడానికి మా నాన్న కూడా కారణం. ఆయనకు నాటకాల పిచ్చి. తను వెడుతూ చిన్న పిల్లవాడిని నన్ను కూడా వెంట తీసుకు వెళ్ళేవాడు. నేను నిద్ర ఆపుకోలేక పొతే, ఆయన పక్కవాళ్ళ దగ్గర రెండు చిటికెలు నశ్యం అడిగి తీసుకుని నా ముక్కుకు అంటించే వాడు. దాంతో తల తిరిగి నాటకం పూర్తయ్యేవరకు కళ్ళప్పగించి నాటకం చూస్తుండేవాడిని. ‘ఇంతింతై వటుడింతై’ అన్నట్టు ఈ నశ్యజాడ్యం పెరిగి పెద్దదయింది. దాదాపు నలభయ్ ఏళ్ళు నేను నశ్యదాస్యాన్ని అనుభవించాను. ఈ దాస్య శృ౦ఖలాలను తెంచుకునేందుకు ఒక పెద్ద స్వతంత్ర సమరమే చేయాల్సి వచ్చింది. చివరికి 1959 జనవరి ఒకటో తేదీన చరిత్రను సృష్టించా. ఆ రోజునుంచి నశ్యం మానేశా. నలభయ్ ఏళ్ళు నసాళానికంటేట్టు పీల్చి పీల్చి వదిలేశా”కామెంట్‌లు లేవు: