22, జులై 2022, శుక్రవారం

ఏవి తల్లీ! నాడు కురిసిన హిమసమూహములు!

ఎప్పుడో తొమ్మిదేళ్ళ నాటి ముచ్చట. తవ్వకాల్లో బయట పడింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఈ టీవీ (TV 5)లోనే కాదు, ఇంకా ఏదైనా టీవీలో ఈరోజుల్లో ప్రసారం అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా!
LINK:

https://youtu.be/l8OCnepAzGY

కామెంట్‌లు లేవు: