8, జులై 2022, శుక్రవారం

ప్రజలకయినా ప్రభుత్వాలకయినా భారం ఒకటే!

కామెంట్‌లు లేవు: