15, జులై 2022, శుక్రవారం

పార్టీలు కోర్టులు

2 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

మీరు టైటిల్ దగ్గర ఒక గుర్తు ఇవ్వండి, ఇది వీడియోనా లేక ప్రచురణా అని మాకు తెలియడానికి. మా లాంటి వాళ్లకు వీడియోలు చూసే ఓపిక ,అనవసర క్లిక్కుల గోల ఉండకుండా ఉంటుంది.

ఈమధ్య తిరిగి రెండోసారి అదే ఆర్టికల్ ప్రచురించడం కూడా ఎక్కువైంది. ఇదొక మార్గమేమో చూసేవాళ్ళ సంఖ్య పెంచుకోవడానికి.

ఇది అభ్యర్ధన మాత్రమే.

భండారు శ్రీనివాసరావు చెప్పారు...

అజ్ఞాత గారికి మీ సూచనలు సమంజసమే. పాటించే ప్రయత్నం చేస్తాను - భండారు శ్రీనివాసరావు