8, జనవరి 2021, శుక్రవారం

కంభంపాడు ఇల్లు

 దాచుకోలేనివి పారేయలేనివి కొన్ని వస్తువులు అందరి ఇళ్ళలో ఏవో కొన్ని వుంటాయి.

మా స్వగ్రామం  కంభంపాడులో ఎప్పుడో వందేళ్ళ క్రితం పూర్వేకులు కట్టిన పెద్ద పెంకుటిల్లు పడగొట్టి, నేటి అవసరాలకు తగినట్టుగా రెండేళ్ల క్రితం ఓ  కొత్త చిన్న సైజు ఇల్లు నిర్మించారు. చిన్నప్పుడు మేమందరం పెరిగిన ఆ పాత కాలపు ఇంట్లో అనేక పాత పరికరాలు ఉండేవి. వడ్లు, జొన్నలు దంచడానికి, పప్పులు రుబ్బడానికి వీలైన వేర్వేరు రకాల రోళ్ళు, రోకళ్ళు, పొత్రాలు, పిండ్లు విసరడానికి విసుర్రాళ్ళు, ఆడపిల్లలు ఆడుకోవడానికి పచ్చీసులు, వామనగుంటలు, బావిలో పడిపోయిన వస్తువులను తీసే పాతాళ గిరిక వంటివి మా ఇంట్లో ఉండేవి. వీటిల్లో కొన్నింటిని కొత్త ఇంటి ఆవరణలో భద్రపరిచారు.


(నీళ్ళ గాబు)


(రోలు, రోకలి)(పాతాళ గిరిక)


(విసుర్రాయి)


(రోలు, పొత్రం)


(వామనగుంటలు)చాలా సామాగ్రి  కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది. ఆడవాళ్ళు ప్రయాణాలు చేయడానికి మేనా, మగవారి ప్రయాణాలకోసం గుడిసె బండ్లు, ఎడ్ల మెడలకు కట్టే గంటలు, మువ్వల పట్టెడలు,  మూపురాలకు, నడుముకు  కట్టే రకరకాల అలంకరణ సామాగ్రి, ఎడ్లను అదిలించడానికి తోలుతో తయారు చేసిన చర్నాకోలలు, ములుకర్రలు ఇలా చాలా వస్తువులు మా చిన్నతనంలో మా ఇంట్లో ఉండేవి. చాలావరకు అదృశ్యం అయిపోయాయి. పేర్లు కూడా గుర్తు రానంతగా కొన్ని కనబడకుండా పోయాయి.         


కామెంట్‌లు లేవు: