17, డిసెంబర్ 2020, గురువారం

నా పేరులో నుంచి 'రెడ్డి' తీసేయండి..!

Journalist Diary || SATISH BABU ||
2 కామెంట్‌లు:

సూర్య చెప్పారు...

మీపేరులో రెడ్డి లేదండీ.. రావు ఉంది.
పేరు మరచిపోయారా ఏమిటి?

భండారు శ్రీనివాసరావు చెప్పారు...

@చెబుతాను ఈ శీర్షిక పెట్టిన వాళ్లకు. అయినా ఇది నాకు సంబంధించినది అనే అనుమానం ఎలా కలిగింది.