24, జనవరి 2019, గురువారం

EVM టాంపరింగ్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయా ? | About EVM Tampering | Bhandaru ...

కామెంట్‌లు లేవు: