12, ఫిబ్రవరి 2013, మంగళవారం

1 1 1 1 1 1

అంటే అక్షరాలా లక్షా పదకొండువేల నూట పదకొండు సార్లు నా ఈ బ్లాగుపై మీ అభిమాన జల్లులు కురిపించారు. ఈ మైలు రాయి దాటడంలో మీ అందరి సహకారానికి మనస్పూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను. – భండారు శ్రీనివాసరావు
http://bhandarusrinivasarao.blogspot.in/


5 వ్యాఖ్యలు:

బివిడి ప్రసాదరావు చెప్పారు...

అభినందనలు.

బివిడి ప్రసాదరావు చెప్పారు...
ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.
భండారు శ్రీనివాస రావు చెప్పారు...
ఈ వ్యాఖ్యను రచయిత తీసివేశారు.
భండారు శ్రీనివాస రావు చెప్పారు...

@బి వి డి ప్రసాదరావు గారు - ధన్యవాదాలు -భండారు శ్రీనివాసరావు

anrd చెప్పారు...

సర్ ! అభినందనలండి.
మీరు మరెన్నో చక్కటి విషయాలను తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను.