20, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

‘రాయి’నైనా కాకపోతిని.....


ఏదో సినిమాలో నటుడు నాగభూషణాన్ని ఎవరో అడుగుతారు ‘మీరేం చేస్తుంటార’ని. ఆ పాత్రలో నాగభూషణం చెప్పిన జవాబు. “దానధర్మాలు చేస్తుంటాను” ఆయనకి అది తప్ప మరోటి చేతకాదు.
“ఏమిటి మీరిలా రాస్తూనే వుంటారు” కొందరు మిత్రులు నన్ను ఆరా తీస్తుంటారు. నాదీ అదే పరిస్తితి.

“రాయడం తప్ప నాకు ఇంకోటి చేతకాదు”

2 కామెంట్‌లు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Apart from writing you are talking in tv news channels sir.

భండారు శ్రీనివాసరావు చెప్పారు...

@ అజ్ఞాతTrue, but it is a made compulsion