21, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

ఇంటి పేరు మళ్ళీ మారుతోందా!


ఆంధ్రజ్యోతిలో భండారు శ్రీనివాసరావు,  ఆలిండియా రేడియోలో జీవన స్రవంతి శ్రీనివాసరావు, పెద్ద పత్రికల పిల్ల పత్రికల్లో కంట్రిబ్యూటర్ల పుణ్యమా అని బండారు శ్రీనివాసరావు ఇలా ఇంటి పేరు మారుతూ వచ్చింది.

ఈరోజు ఓ పెళ్ళికి వెళ్ళాము. ముప్పయ్యేళ్ళ రేడియో సర్వీసు ఎటు పోయిందో ఏమో, ఫేస్ బుక్ రాతలే పెద్ద పీట   వేసుక్కూర్చునాయల్లే వుంది. కనిపించివాళ్ళ పలకరింపులన్నీ ఆ పేరు మీదే. ఆ  ఖాతాలోనే. 

కామెంట్‌లు లేవు: