23, జూన్ 2022, గురువారం

రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అనవసర రగడ

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

రగడ ఉన్నా లేకున్నా పత్రికా ప్రపంచానికి సరి కొత్త మేటరు దొరికె.

రగిలించి పెగిలించి గిరికీల కొట్టించి, కెలికి టన్నుల కొద్ది యింకు చెలికి ఓ వారం రెండు వారాలు ముహుర్ ముహుర్ ముర్ముర్ అంటూ కథల్లాగించేయొచ్చు :)