20, అక్టోబర్ 2020, మంగళవారం

అపభ్రంశపు అనువాదం – భండారు శ్రీనివాసరావు

 మిత్రుడు A.Saye Sekhar ఈ మధ్య Communication”, “Communicator” అనే ఇంగ్లీషు పదాలకు telugu equivalent (బహుశా సమానార్థక తెలుగు పదాలు కాబోలు) ఏమిటనే ప్రశ్నను సంధించారు. నా ఈ పోస్టు దానికి సమాధానం కాదు కానీ ఇటువంటి సందేహాలు పొటమరించినప్పుడు ఏమి చేయాలి అనే దానికి నాకు తెలిసినంతలో చిన్న వివరణ:

మొన్నీ మధ్య ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్ ఉన్న ఓ సినిమా చూస్తుంటే ఇద్దరి మధ్య సంభాషణలో ఒకడు ‘పోనీలేరా! ఇంకేమిటి చెప్పు’ అంటాడు. దానికి కింద సబ్ టైటిల్స్ లో ‘Thanks. Leave it’ అని వేశారు.

మామూలుగా ఇంగ్లీషులో థాంక్స్ అంటే ధన్యవాదాలు అని తెలుగు అనువాదం ఏ నిఘంటువులో అయినా కనిపిస్తుంది. కానీ తెలుగు సంస్కృతిలో ఈ థాంక్స్ సాంప్రదాయం లేదు. ప్రతి దానికీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు థాంక్స్ అనే పదం విరివిగా వాడతారు. కానీ తెలుగులో మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా థాంక్స్ చెప్పడం కాస్త ఎబ్బెట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ జనాలకు అలవాటయిపోయింది. అది వేరే విషయం. అనువాదకులు మాత్రం ఇలాంటి సందర్భాలలో సాధారణ జనం ఏం మాట్లాడుకుంటారో అది గమనించి అనువదిస్తే అందులో కృతకత్వం లోపిస్తుంది.

ఏతావాతా చెప్పేది ఏమిటంటే Communication”, “Communicator” అనే ఇంగ్లీషు పదాలకు telugu equivalent గురించి ఆలోచించేటప్పుడు కూడా మక్కికి మక్కి అనువాదం కాకుండా మామూలు ప్రజలు వాడే భాష ఎలా వుంటుందో ఒకింత అవగాహన చేసుకుని, సందర్భాన్ని బట్టి ఆ పదాలను అనువదిస్తే అది సరయినది అవుతుంది. లేకపోతే అది సాంఘిక మాధ్యమాల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన ‘ఒక పత్రిక భాష’ అవుతుంది.

తోకటపా: అపభ్రంశ అనువాదాలకన్నా మూలంలో వాడిన పదాన్ని యధాతధంగా ఉంచేయడం మేలు. అర్ధం చేసుకోవడానికి పాఠకులు తమ తిప్పలేవో తామే పడతారు.

కామెంట్‌లు లేవు: