31, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

ఏపీ సీఎం జగన్ కి కోర్టుల్లో వరుస దెబ్బలు ఎందుకు తగులుతున్నాయి? Sr Journ...

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

ఎందుకు నిర్ణయాలు అన్నీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వస్తున్నాయో అందరికీ తెలిసిపోయింది. అది బయిటకు ఎవరూ చెప్పలేరు.