25, మార్చి 2020, బుధవారం

బయట తిరక్కండిరా!‘అలా ఎండలో తిరిగితే వడ దెబ్బ తగులుతుంది’
‘వానలో తడిస్తే జలుబు చేస్తుంది’
‘చలిగాలిలో తిరగకండి వంటికి మంచిది కాదు’
ఇలా ఆరుగాలమూ ఆంక్షలే! అందుకే పెద్దవాళ్ళ కళ్లుగప్పి బజార్న పడే వాళ్ళం. వాళ్ళ కళ్ళబడితే ఇంతే సంగతులు! వీపు విమానం మోతే!
ఇప్పటి పెద్దవాళ్ళ చిన్నప్పటి సంగతులన్నీ  ఈ మోస్తరుగానే వుంటాయి.
పొద్దున్న ఖమ్మం నుంచి మా సావిత్రక్కయ్య ఫోను. ఉగాది శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి. చెప్పడానికి మా ఇంట్లో ఉగాదులు లేవు, ఉషస్సులు లేవు. అందుకే కాబోలు మాటమార్చి అంది.
“బయట తిరక్కురా! రోజులు బాగా లేవు”
ఎనభయ్ తొమ్మిది నిండి తొంభయ్యవ పడిలో అడుగుపెట్టిన అక్కయ్య, డెబ్బయి నాలుగేళ్ల తమ్ముడికి ఇలా సుద్దులు చెబుతుంటే కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయి.

2 కామెంట్‌లు:

విన్నకోట నరసింహా రావు చెప్పారు...

మీకు ఎంత వయసు పైబడినా ఆవిడ మీకన్నా 16 యేళ్ళు పెద్దవారేగా.

sarma చెప్పారు...

ప్రేమతో హెచ్చరించే పెద్దవాళ్ళుండడం అదృష్టం కదా