28, సెప్టెంబర్ 2016, బుధవారం

రేడియో

https://www.youtube.com/watch?v=MioiJOEZh0s&feature=share&list=UUfiN9LVu6amzjETTGmYfnkg

రెండేళ్ళు అవుతోంది మితృడు సతీష్, టీవీ 9 తన జర్నలిష్టు డైరీలో రేడియో మీద ఒక ప్రత్యేక ప్రోగ్రాం చేసి. ఈరోజు ట్విట్టర్ లో దొరికింది. నాతో రెండు ముక్కలు మాట్లాడించాడు కూడా. నా పేరుకు 'రేడియో కార్మికుడు' అనే ట్యాగ్ లైన్ కూడా తగిలించాడు. అతడికి ధన్యవాదాలు.

కామెంట్‌లు లేవు: