27, సెప్టెంబర్ 2016, మంగళవారం

హైదరాబాదులో అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతలు సాధ్యమేనా?

హైదరాబాదులో అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతలు  సాధ్యమేనా? మహా న్యూస్ ఛానల్ లో మంగళవారం ఉదయం న్యూస్  అండ్  వ్యూస్ ప్రోగ్రాంలో చర్చ.
https://www.youtube.com/watch?v=-Edf_Ux0fbU&feature=youtu.beకామెంట్‌లు లేవు: