21, మార్చి 2016, సోమవారం

Look at the difference


Anyhow, we cannot see pictures like Bullet Trains, Zig Zag High Ways in India. Cant we see photos like this in Free India?Look. How American President Obama alighting from Presidents’ Air Force One at Havana (CUBA) along with his  wife, carrying himself an umbrella.  

1 కామెంట్‌:

విన్నకోట నరసింహా రావు చెప్పారు...

అయ్యా, తన సెల్‌ఫోన్ కూడా తన అనుచరుడితో మోయించడం ఓ స్టేటస్ సింబల్ అని నమ్మే నాయకులున్న మన దేశంలో మీరు ఇటువంటి బొమ్మలు ఎన్ని చూపించినా బూడిదలో పోసిన పన్నీరే. బ్లాగుశోషే.