29, మార్చి 2016, మంగళవారం

పాత జ్ఞాపకం

34 ఏళ్ళక్రితం ఇదేరోజున తెలుగుదేశంపార్టీ ఆవిర్భవించింది. ఆసందర్భంలో ఎన్టీఆర్ అభిమానసంఘం వాళ్ళు ఇచ్చిన పత్రికాప్రకటన.
Photo

కామెంట్‌లు లేవు: