14, ఏప్రిల్ 2010, బుధవారం

ముఖ్య మంత్రులు

ముఖ్య మంత్రులు
(హైదరాబాద్ స్టేట్, ఆంద్ర, ఆంద్ర ప్రదేశ్)  
హైదరాబాద్ స్టేట్ :
వెల్లోడి        26 జనవరి 1950  నుంచి 6  మార్చి 1952 వరకు  (కేరళ రాష్ట్రం)       మొత్తం  770 రోజులు
బూర్గుల  
డాక్టర్ బూర్గుల రామకృష్ణారావు - మార్చి ఆరు 1952 నుంచి  31 అక్టోబర్ 1956 వరకు  మొత్తం 1855 రోజులు
ఆంద్ర రాష్ట్రం

టంగుటూరి
టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు  -  1 అక్టోబర్ 1953 నుంచి  27 మార్చి 1955 వరకు మొత్తం 631 రోజులు
గోపాలరెడ్డి

బెజవాడ గోపాలరెడ్డి  - 28 మార్చి 1955 నుంచి 1 నవంబర్ 1956 వరకు మొత్తం 584 రోజులు
ఆంద్ర ప్రదేశ్

సంజీవరెడ్డి

నీలం సంజీవరెడ్డి 1 నవంబర్ 1956 నుంచి 11 జనవరి 1960 వరకు మొత్తం 1166 రోజులు
దామోదరం

దామోదరం సంజీవయ్య 11 జనవరి 1960 నుంచి  12 మార్చి 1962  వరకు మొత్తం 791  రోజులు
సంజీవరెడ్డి

నీలం సంజీవరెడ్డి – 12 మార్చి  1962  నుంచి  29 ఫిబ్రవరి 1964  వరకు -  మొత్తం  719 రోజులు(రెండో పర్యాయం

బ్రహ్మానందరెడ్డి

కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి  - 29 ఫిబ్రవరి 1964  నుంచి 30 సెప్టెంబర్ 1971  వరకు -  మొత్తం  2770 రోజులు

పీవీ నరసింహారావు


పీవీ నరసింహారావు  - 30 సెప్టెంబర్ 1971 నుంచి  10 జనవరి  1973 వరకు -  మొత్తం – 468  రోజులు
                                         రాష్ట్రపతి పాలన - (11-01-1973 TO 10-12-1973 -  మొత్తం  335 రోజులు)
జలగం

జలగం  వెంగళరావు 10 డిసెంబర్ 1973 నుంచి  6 మార్చి 1978 వరకు మొత్తం  1547 రోజులు
చెన్నారెడ్డి

మర్రి చెన్నారెడ్డి -  6 మార్చి 1978 నుంచి  11 అక్టోబర్ 1980  వరకు మొత్తం – 950 రోజులు
అంజయ్య

టి . అంజయ్య  -    11 అక్టోబర్ 1980 నుంచి  24 ఫిబ్రవరి  1982 వరకు మొత్తం – 501 రోజులు
భవనం

భవనం వెంకట్రాం  -  24 ఫిబ్రవరి  1982 నుంచి  20 సెప్టెంబర్ 1982 వరకు మొత్తం – 208 రోజులు
కోట్ల

కోట్ల విజయ భాస్కరరెడ్డి  -  20 సెప్టెంబర్ 1982 నుంచి  9 జనవరి 1983 వరకు మొత్తం – 111 రోజులు
ఎన్టీ రామారావు

                                                          
ఎన్టీ రామారావు  -  9 జనవరి 1983 నుంచి  16 ఆగష్టు 1984  వరకు మొత్తం – 585 రోజులు
నాదెండ్ల

నాదెండ్ల భాస్కర రావు  -  16 ఆగష్టు 1984 నుంచి  16  సెప్టెంబర్ 1984  వరకు మొత్తం – 31 రోజులు
ఎన్టీయార్

ఎన్టీ రామారావు  - 16  సెప్టెంబర్ 1984 నుంచి  2 డిసెంబర్ 1989 వరకు మొత్తం – 1903 రోజులు (రెండో పర్యాయం)
చెన్నారెడ్డి

మర్రి చెన్నారెడ్డి  - 3 డిసెంబర్ 1989 నుంచి  17  డిసెంబర్  1990  వరకు మొత్తం- 379 రోజులు (రెండో పర్యాయం)
జనార్ధనరెడ్డి

నేదురుమల్లి  జనార్ధనరెడ్డి  -  17  డిసెంబర్  1990 నుంచి  9 అక్టోబర్  1992 వరకు మొత్తం- 662  రోజులు
విజయభాస్కరరెడ్డి

కోట్ల విజయభాస్కరరెడ్డి  - 9 అక్టోబర్  1992 నుంచి  12 డిసెంబర్ 1994  వరకు మొత్తం – 794 రోజులు
ఎన్టీ రామారావు

ఎన్టీ రామారావు 12   డిసెంబర్ 1994 నుంచి 1 సెప్టెంబర్ 1995 వరకు మొత్తం – 263 రోజులు (మూడో పర్యాయం)
చంద్రబాబు  

నారా చంద్రబాబు నాయుడు -    1 సెప్టెంబర్ 1995 నుంచి  14  మే  2004 వరకు మొత్తం 3178 రోజులు (రెండు పర్యాయాలు)
రాజశేఖరరెడ్డి

వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి -  14  మే  2004 నుంచి 2 సెప్టెంబర్ 2009 తేదీన హెలికాప్టర్ దుర్ఘటనలో మరణించే  వరకు మొత్తం- 1938 రోజులు (రెండు పర్యాయాలు)

రోశయ్య
కొణిజేటి రోశయ్య  - 3 సెప్టెంబర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు  ( 2010  మార్చినాటికి ఆరుమాసాల పదవీ కాలం పూర్తీ చేసుకున్నారు)
(సంకలనం భండారు శ్రీనివాసరావు 14-04-2010)

NOTE: All the images in this blog are copy righted to their respective owners.