17, జూన్ 2019, సోమవారం

జమిలి జగడం || 7 PM Live Show - TV1

సోమవారం రాత్రి  TV 1 ఛానల్లో రమణ  నిర్వహించిన  7 PM Live Show చర్చాకార్యక్రమంలో  నాతోపాటు పాల్గొన్నవాళ్ళు: శ్రీ  తాడూరి శ్రీనివాస్ (టీఆర్ఎస్ ), శ్రీ ప్రకాశ రెడ్డి (బీజేపీ)
కామెంట్‌లు లేవు: