7, మే 2019, మంగళవారం

KSR Live Show: సమాఖ్య తోనే దేశాభివృద్ధి..!: కేసీఆర్‌ - 7th May 2019